- +

Årsmelding 2014 Publisert: 02.03.2015 21:45

Les Byggopp sin Årsberetning for 2014

2014 har vært et innholdsrikt og spennende år med brukbar tilgang på nye lærlinger og flere nye medlemsbedrifter. Ved årsslutt hadde Byggopp 126 aktive lærekontrakter. Med vurderingssamtaler, kursing og annen oppfølging av lærlinger og instruktører har Byggopp sett at kvaliteten på opplæringen i bedriftene er gjennomgående god. Det er stor interesse blant våre fagarbeider til å gi lærlinger/lærekandidater en meningsfull opplæring.
Det har i 2014 vært en stor aktivitet med mange forskjellige kurs og prosjekter, både for lærlinger, privatister, medlemsbedriftene og lærere i VG skole.

Les hele Årsberetningen her.

Aarsmelding 2014