- +

Betongfagsamling Publisert: 12.01.2015 10:42

Byggopp har arrangert betongfagsamling for byggfag lærere i den videregående skole.

Som en del av Hordaland fylkeskommune sin satsing på hospitering har Byggopp arrangert betongfagsamling for lærere i byggfagene i Hordaland. Prosjektet tar sikte på en kompetanseheving og et tett og nært samarbeid mellom skole og bedrifter. Byggopp la opp til et praktisk kurs i forskaling, armering og støping for lærerene. Deltakere fra Slåtthaug vgs, Laksevåg vgs, Askøy vgs, Knarvik vgs og Os vgs fikk lage betongmøbler. Intensjonen med samling var å vise betong som et allsidig byggemateriale og nye og innovative bruksområder. Kurset gikk over tre dager på Laksvåg vgs. Kombinert med besøk av personalsjef hos lærebedrift Stoltz entreprenør ble dette en riktig så bra samling. Lærerene viste seg meget engasjerte og var veldig interressert i å skape et kvalitetsprodukt. Flere av lærerne ønsket å ta dette direkte tilbake i undervisningen for sin elever. Kurset ble avsluttet hos lærebedriften NCC anlegg på deres store prosjekt på Gullfjellet. NCC anlegg bygger ny demning til Bergens viktigste drikkevannskilde. Her skal det støpes over 30`000 kubikkmeter med betong. Prosjektet er et av de aller største byggeprosjektene i hele Bergen for tiden. Byggopp legger opp til samlinger for lærere fra resten av fylket utover våren og høsten. Med denne flotte samlingen og med flotte tilbakemeldinger fra deltakerene vil det bli satset på flere og mer omfattende samlinger for skolene i Hordaland fremover. 

    Hele verkstedet på Laksvåg vgs ble tatt i bruk                                                  Lærerene er meget nøye på utmålinger

 

        Alle deltar i arbeidet, ingen unnasluntring her.                                     Ferdig forskalt og støpt betongbenk.

    Ferdig støpt betongbord

 

          NCC anlegg sit prosjekt på Gullfjellet                                          Flott presentasjon av anleggsleder Eide

      Gigant prosjektet til NCC anlegg                                              Over 30`000 m3 med betong skal støpes.