- +

Satser på lærlinger Publisert: 17.04.2015 08:46

Stadig flere bedrifter satser på lærlingeordningen.

20150409 131240BYGGOPP ser at det stadig blir flere bedrifter som vil være med på lærlingeordningen. De ser nytteverdien og samfunnsansvaret i det å ha lærlinger, og å videreføre sine kunnskaper til neste generasjon.
-Det å kunne rekruttere nye medarbeidere som man kan forme etter eget behov, er avgjørende for å sikre kvalifisert arbeidskraft i fremtid, sier Espen Klingenberg, medeier i WK Bygg AS.
-Her får lærlinger være med på alt bedriften har å tilby av arbeid, fra ombygging og rehabilitering til tilbygg og nybygg, slik at de blir dyktige fagarbeidere etter endt svenneprøve.

WK Bygg AS er en lokal Byggmester, og en av flere nye medlemsbedrifter her i BYGGOPP Hordaland.
I disse tider hvor yrkesfag og lærlingordningen står høyt i fokus ser vi i BYGGOPP på det som meget positivt at så mange bedrifter vil være med på det vi kaller et samfunnsansvar.