- +

Positive søkertall til byggfagene Publisert: 06.11.2014 14:17

Elevene på VG2 i Hordaland søkte denne uken læreplass via VIGO og tallene viser en økning på hele 22% på enkelte fag.

Elever i videregående opplæring søker læreplass i mars måned. Bedrifter og opplæringskontor for da tilgang på elever som ønsker seg læreplass innenfor fag og yrkesopplæring.

Tallene til søkere på læreplass har vært noe nedadgående de siste årene og det er da med stor glede og entusiasme vi nå leser søkertallene for 2014. Tallene viser en tydelig og meget positiv utvikling i søkermasse til læreplass. Størst økning har det vært i betongfaget med hele 22% økning i forhold til søkertallene for 2013.

Det har de siste årene vært en stor økning i oppdragsmengde blant entreprenører og byggmestre i Hordaland. Flere bedrifter melder tilbake til opplæringskontoret at egenrekruttering i form av lærlingeordningen er den viktigste faktoren for å sikre seg kvalifiserte fagarbeidere for fremtiden. Byggopp har opplevd en økning i lærlingetallet hvert år de siste fire årene og ser med årets søkertall dette som et positivt signal fra elever og skoler at byggebransjen er og kommer til å fortsette med å være en attraktiv og fremtidsrettet utdanningsvei.