- +

VilBygge Publisert: 01.12.2014 13:29

EBA Vestenfjelske og Byggopp tenker nytt innenfor rekruttering til byggfamilien. VilVite senteret i Bergen har fått sitt «VilBygge». 

VilVite har fått sitt «VilBygge»

VilVite i Bergen har fått en ny, flott attraksjon. Med støtte fra entreprenørene i regionen har barna fått sin egen byggeplass med stor kran og stillas for å bygge hus.  Torsdag ble «VilBygge» åpnet med brask og bram. 

- Hensikten med «VilBygge» er å gi store barnehagebarn og de som går de første trinnene i barneskolen en opplevelse av hva som kreves for å reise et bygg, og gleden det gir å kunne skape noe med et verktøy, sier Arild Grønsdal, styreleder i EBA Vestenfjelske avdeling.

– «VilBygge» består av flere installasjoner som skal gi jenter og gutter et forhold til bygge- og anleggsvirksomhet, blant annet en heisekran, stillas, et halvbygd hus, byggematerialer og en rørvegg for å bygge rørgater. Her kan de utstyre seg med arbeidstøy og hjelm og ha det gøy, fortsetter Grønsdal.

- «VilBygge» er inspirert av konsept fra andre vitensentre i Europa, og vi er svært glade for at lokale entreprenører gjennom EBA Vestenfjelske har gjort det mulig å realisere dette på VilVite i Bergen, sier markedssjef Anne Tove Koldal.

Gravemaskiner på uteområdet

Den nye byggeplassen har fått et areal på 40 kvadratmeter midt i vitensenteret på Marineholmen. Utendørs vil barna i slutten av mai kunne sette seg inn i førerhusene til to gravemaskiner og bruke grabbene til å flytte sand.

– Installasjonene både innendørs og utendørs er laget i barnevennlige materialer og utstyrt for å ivareta sikkerheten – akkurat som i virkeligheten, understreker hun.

«VilBygge» ble åpnet torsdag med barn fra Kidsa Vågedalen og A2G Barnehage Åstveit som spesielt innbudte gjester. De var vitne til en gigantisk avduking av hele utstillingsarealet. Deretter ble åpningen feiret med boller og brus. 

- EBA Vestenfjelske prøver å tenke nytt når det gjelder rekruttering til bygg- og anleggsnæringen. Vi håper opplevelsene barn kommer til å ha på denne byggeplassen vil bidra til at de senere i livet vil vurdere å ta yrkesopplæring eller ingeniørutdannelse innen bygg- og anleggsteknikk, sier Arild Grønsdal. Hvis «VilBygge» i Bergen blir en suksess er det ikke usannsynlig at ideen blir eksportert til de åtte andre vitensentrene i Norge.