- +

Styret i BYGGOPP Hordaland

Styreleder:

Arild Grønsdal (Sjøentreprenøren)

Nestleder:

Per Christian Stoltz (Stoltz Entreprenør AS)

Styremedlemmer:

Martha Brandvik (W. Engelsen AS)

Jørgen Marthinussen (Ncc Construction AS Anlegg)

Arnt Rune Andreassen (Åmodt Entreprenør)

Mads Kleven (Unionen Fagforening)

Kjell Ove Fossmark (Norsk Arbeidsmandsforbund)

 

BYGGOPP uten administrasjon

Fra venstre: Frode Skagen (vara for Mads Kleven),Martha Brandvik, Helge Aasmul (vara for Kjell Ove Fossmark), Arild Grønsdal, Jørgen Marthinussen, Per Christian Stoltz og Arnt Rune Andreassen.