- +

Veien til fag- svennebrev

Begie

 

** For full opplæring i bedrift ta kontakt, og Byggopp vil hjelpe deg.

Teknisk allmennfag (TAF)

Ved TAF linjen oppnår man både fag- svennebrev og spesiell studiekompetanse

For mer informasjon trykk her.

Har du fartstid fra betong faget eller tømrer faget men mangler fagbrev? 

Praksiskandidat

Praksiskandidatordningen er et tilbud  for voksne som ønsker å dokumentere kompetansen sin ved å avlegge en fag- eller svenneprøve. Dette er heimla i Opplæringsloven §3-5.

Utgangspunktet er at en kan dokumentere nok tid og allsidig praksis i faget. Hovedregelen er at en må ha 25% lengre allsidig praksis enn læretiden i faget. Tømrer og betongfaget har opplæringstid på fire år, noe som betyr at en må kunne dokumentere minimum fem års praksis.  Les mer i dokumentet "Informasjon til praksiskandidater".

Alle som vil fremstille seg til fag-/ svenneprøve må og ha godkjent teori etter forskriftene til opplæringslova § 3-55.

Byggopp Hordaland arrangerer eksamensforberedende kurs innenfor betongfaget og tømrerfaget. Undervisningen foregår på ettermiddag, med en kveld i uken over fire måneder. Ta kontakt for mer informasjon.